Ήπειρος: Συστήνεται Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης

Ήπειρος: Συστήνεται Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου κ. Αλέξανδρου Καχριμάνη δόθηκε στη δημοσιότητα η πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την υλοποίηση του έργου «Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης».

Η δράση αφορά στη σύσταση του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης στη Περιφέρεια Ηπείρου, η λειτουργία του οποίου αποσκοπεί:

α. στην αποτελεσματική παρακολούθηση και το συντονισμό των στόχων, οι οποίοι εξειδικεύονται στο πλαίσιο της Περιφερειακής Στρατηγικής Κοινωνικής Ένταξης (ΠΕ.Σ.Κ.Ε.),
β. στην ανάδειξη τοπικών αναγκών σε θέματα πολιτικών κοινωνικής προστασίας, πρόνοιας και αλληλεγγύης,
γ. στη διαβίβαση στοιχείων και πληροφοριών στο Ενιαίο Γεωπληροφοριακό Σύστημα (Ε.ΓΠ.Σ.) του Εθνικού Μηχανισμού Παρακολούθησης της Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη (ΕΣΚΕ),
δ. στην αποτύπωση και χαρτογράφηση των χωρικών διαστάσεων της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.

Σε επίπεδο Περιφέρειας, το βασικό όργανο που θα συμμετέχει στον Εθνικό Μηχανισμό είναι η Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας. Η Διεύθυνση, θα συνεργάζεται με άλλες αρμόδιες Διευθύνσεις της Περιφέρειας, αλλά και υπηρεσίες των δήμων. Επίσης θα έχει συντονιστικό ρόλο στην εφαρμογή, παρακολούθηση και αξιολόγηση των θεμάτων κοινωνικής πολιτικής μεταξύ των δήμων. Συγκεκριμένα, θα συγκεντρώνει και θα διαχέει τις απαραίτητες και κατάλληλες πληροφορίες, θα δίνει κατευθύνσεις στους Δήμους και θα παρέχει την αναγκαία τεχνογνωσία.

Δυνητικός δικαιούχος της πρόσκλησης είναι η Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Ηπείρου. Η συνολική δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 150.000 ευρώ, ενώ η υποβολή προτάσεων αρχίζει στις 27/8/2018 και ολοκληρώνεται στις 31/10/2018 και ώρα 14:00.

Για να μην χάνετε τις σημαντικότερες ειδήσεις, καθημερινά θα σας στέλνουμε στο email σας τις αναρτήσεις της ημέρας. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε για την ενημέρωση σας!
Holler Box