Ήπειρος: Οι θέσεις των οχτάμηνων ανά φορέα & ειδικότητα (Πίνακας)

Μετά την δημοσίευση του ΦΕΚ για τις 36500 θέσεις της οχτάμηνης κοινωφελούς εργασίας ήρθε η ώρα της τελικής λίστας των θέσεων. Δείτε όλες τις θέσεις στην Ήπειρο, ανά φορέα και ειδικότητα:

ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΗΠΕΙΡΟΥΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΔΕΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΗΠΕΙΡΟΥΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΔΕΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΗΠΕΙΡΟΥΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΔΕΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ2
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΗΠΕΙΡΟΥΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΔΕΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ Α’ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ1
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΗΠΕΙΡΟΥΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΔΕΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ1
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΗΠΕΙΡΟΥΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΔΕΚΛΗΤΗΡΩΝ – ΟΔΗΓΩΝ Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ1
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΗΠΕΙΡΟΥΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΔΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ1
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΗΠΕΙΡΟΥΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΔΕΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΗΠΕΙΡΟΥΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΠΕΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ1
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΗΠΕΙΡΟΥΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΠΕΓΕΩΠΟΝΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΗΠΕΙΡΟΥΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΠΕΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ3
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΗΠΕΙΡΟΥΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΠΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ1
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΗΠΕΙΡΟΥΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΤΕΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΗΠΕΙΡΟΥΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΤΕΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΗΠΕΙΡΟΥΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΤΕΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ3
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΗΠΕΙΡΟΥΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΤΕΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ1
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΗΠΕΙΡΟΥΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΥΕΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ2
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΗΠΕΙΡΟΥΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΥΕΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΗΠΕΙΡΟΥΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΥΕΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ5
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΗΠΕΙΡΟΥΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΥΕΒΟΗΘΩΝ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΗΠΕΙΡΟΥΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΥΕΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ6
ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΗΠΕΙΡΟΥΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΔΕΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ1
ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΗΠΕΙΡΟΥΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΔΕΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ4
ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΗΠΕΙΡΟΥΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΔΕΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ2
ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΗΠΕΙΡΟΥΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΔΕΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ2
ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΗΠΕΙΡΟΥΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΔΕΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ Α’ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ2
ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΗΠΕΙΡΟΥΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΔΕΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΗΠΕΙΡΟΥΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΔΕΟΔΗΓΩΝ Γ’ ή Δ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ4
ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΗΠΕΙΡΟΥΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΔΕΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ2
ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΗΠΕΙΡΟΥΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΔΕΣΙΔΕΡΑΔΩΝ – ΑΛΟΥΜΙΝΑΔΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΗΠΕΙΡΟΥΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΔΕΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ Η/Υ1
ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΗΠΕΙΡΟΥΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΔΕΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ2
ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΗΠΕΙΡΟΥΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΔΕΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΗΠΕΙΡΟΥΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΠΕΔΑΣΟΛΟΓΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΗΠΕΙΡΟΥΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΠΕΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ4
ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΗΠΕΙΡΟΥΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΠΕΘΕΑΤΡΟΛΟΓΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΗΠΕΙΡΟΥΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΠΕΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΗΠΕΙΡΟΥΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΠΕΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ1
ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΗΠΕΙΡΟΥΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΠΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ2
ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΗΠΕΙΡΟΥΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΠΕ/ΤΕΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ2
ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΗΠΕΙΡΟΥΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΤΕΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ3
ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΗΠΕΙΡΟΥΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΤΕΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ2
ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΗΠΕΙΡΟΥΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΤΕΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΗΠΕΙΡΟΥΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΤΕΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ2
ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΗΠΕΙΡΟΥΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΤΕΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ2
ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΗΠΕΙΡΟΥΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΤΕΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ1
ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΗΠΕΙΡΟΥΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΥΕΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ28
ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΗΠΕΙΡΟΥΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΥΕΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ3
ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΗΠΕΙΡΟΥΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΥΕΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ13
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΗΠΕΙΡΟΥΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΔΕΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ3
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΗΠΕΙΡΟΥΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΔΕΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΗΠΕΙΡΟΥΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΠΕΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ1
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΗΠΕΙΡΟΥΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΠΕΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ1
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΗΠΕΙΡΟΥΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΤΕΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΗΠΕΙΡΟΥΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΤΕΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΗΠΕΙΡΟΥΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΤΕΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΗΠΕΙΡΟΥΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΤΕΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ2
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΗΠΕΙΡΟΥΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΤΕΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ1
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΗΠΕΙΡΟΥΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΤΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ1
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΗΠΕΙΡΟΥΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΤΕΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΗΠΕΙΡΟΥΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΤΕΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ1
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΗΠΕΙΡΟΥΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΥΕΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ11
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΗΠΕΙΡΟΥΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΥΕΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣΗΠΕΙΡΟΥΠΡΕΒΕΖΑΣΔΕΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ Α’ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ4
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣΗΠΕΙΡΟΥΠΡΕΒΕΖΑΣΔΕΟΔΗΓΩΝ Γ’ ή Δ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ3
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣΗΠΕΙΡΟΥΠΡΕΒΕΖΑΣΔΕΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ2
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣΗΠΕΙΡΟΥΠΡΕΒΕΖΑΣΠΕΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ2
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣΗΠΕΙΡΟΥΠΡΕΒΕΖΑΣΠΕΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ2
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣΗΠΕΙΡΟΥΠΡΕΒΕΖΑΣΠΕΧΗΜΙΚΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣΗΠΕΙΡΟΥΠΡΕΒΕΖΑΣΤΕΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ2
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣΗΠΕΙΡΟΥΠΡΕΒΕΖΑΣΤΕΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ2
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣΗΠΕΙΡΟΥΠΡΕΒΕΖΑΣΤΕΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣΗΠΕΙΡΟΥΠΡΕΒΕΖΑΣΤΕΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ2
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣΗΠΕΙΡΟΥΠΡΕΒΕΖΑΣΤΕΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ1
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣΗΠΕΙΡΟΥΠΡΕΒΕΖΑΣΤΕΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣΗΠΕΙΡΟΥΠΡΕΒΕΖΑΣΤΕΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣΗΠΕΙΡΟΥΠΡΕΒΕΖΑΣΤΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ2
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣΗΠΕΙΡΟΥΠΡΕΒΕΖΑΣΤΕΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ4
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣΗΠΕΙΡΟΥΠΡΕΒΕΖΑΣΥΕΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ13
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣΗΠΕΙΡΟΥΠΡΕΒΕΖΑΣΥΕΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ4
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣΗΠΕΙΡΟΥΠΡΕΒΕΖΑΣΔΕΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣΗΠΕΙΡΟΥΠΡΕΒΕΖΑΣΔΕΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ2
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣΗΠΕΙΡΟΥΠΡΕΒΕΖΑΣΔΕΜΟΥΣΙΚΗΣ1
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣΗΠΕΙΡΟΥΠΡΕΒΕΖΑΣΔΕΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ ΠΙΣΙΝΑΣ1
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣΗΠΕΙΡΟΥΠΡΕΒΕΖΑΣΔΕΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ7
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣΗΠΕΙΡΟΥΠΡΕΒΕΖΑΣΔΕΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ+Ε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ή ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Δ + Ε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ1
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣΗΠΕΙΡΟΥΠΡΕΒΕΖΑΣΔΕΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ3
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣΗΠΕΙΡΟΥΠΡΕΒΕΖΑΣΔΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ1
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣΗΠΕΙΡΟΥΠΡΕΒΕΖΑΣΔΕΣΙΔΕΡΑΔΩΝ – ΑΛΟΥΜΙΝΑΔΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣΗΠΕΙΡΟΥΠΡΕΒΕΖΑΣΔΕΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ2
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣΗΠΕΙΡΟΥΠΡΕΒΕΖΑΣΠΕΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ2
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣΗΠΕΙΡΟΥΠΡΕΒΕΖΑΣΠΕΔΑΣΟΛΟΓΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣΗΠΕΙΡΟΥΠΡΕΒΕΖΑΣΠΕΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ1
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣΗΠΕΙΡΟΥΠΡΕΒΕΖΑΣΠΕΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ1
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣΗΠΕΙΡΟΥΠΡΕΒΕΖΑΣΠΕΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣΗΠΕΙΡΟΥΠΡΕΒΕΖΑΣΠΕΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ2
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣΗΠΕΙΡΟΥΠΡΕΒΕΖΑΣΤΕΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣΗΠΕΙΡΟΥΠΡΕΒΕΖΑΣΤΕΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣΗΠΕΙΡΟΥΠΡΕΒΕΖΑΣΤΕΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ1
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣΗΠΕΙΡΟΥΠΡΕΒΕΖΑΣΤΕΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ4
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣΗΠΕΙΡΟΥΠΡΕΒΕΖΑΣΤΕΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ1
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣΗΠΕΙΡΟΥΠΡΕΒΕΖΑΣΤΕΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ2
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣΗΠΕΙΡΟΥΠΡΕΒΕΖΑΣΤΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ1
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣΗΠΕΙΡΟΥΠΡΕΒΕΖΑΣΤΕΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣΗΠΕΙΡΟΥΠΡΕΒΕΖΑΣΤΕΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ1
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣΗΠΕΙΡΟΥΠΡΕΒΕΖΑΣΥΕΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ2
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣΗΠΕΙΡΟΥΠΡΕΒΕΖΑΣΥΕΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ15
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣΗΠΕΙΡΟΥΠΡΕΒΕΖΑΣΥΕΒΟΗΘΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ2
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣΗΠΕΙΡΟΥΠΡΕΒΕΖΑΣΥΕΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ14
ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣΗΠΕΙΡΟΥΠΡΕΒΕΖΑΣΔΕΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ5
ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣΗΠΕΙΡΟΥΠΡΕΒΕΖΑΣΔΕΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΣΚΥΛΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣΗΠΕΙΡΟΥΠΡΕΒΕΖΑΣΔΕΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ2
ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣΗΠΕΙΡΟΥΠΡΕΒΕΖΑΣΔΕΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ Α’ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ3
ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣΗΠΕΙΡΟΥΠΡΕΒΕΖΑΣΔΕΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ3
ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣΗΠΕΙΡΟΥΠΡΕΒΕΖΑΣΔΕΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ2
ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣΗΠΕΙΡΟΥΠΡΕΒΕΖΑΣΔΕΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ+Ε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ή ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Δ + Ε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ4
ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣΗΠΕΙΡΟΥΠΡΕΒΕΖΑΣΔΕΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Δ+Ε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ4
ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣΗΠΕΙΡΟΥΠΡΕΒΕΖΑΣΠΕΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ2
ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣΗΠΕΙΡΟΥΠΡΕΒΕΖΑΣΠΕΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣΗΠΕΙΡΟΥΠΡΕΒΕΖΑΣΠΕΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ2
ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣΗΠΕΙΡΟΥΠΡΕΒΕΖΑΣΤΕΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ2
ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣΗΠΕΙΡΟΥΠΡΕΒΕΖΑΣΤΕΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ3
ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣΗΠΕΙΡΟΥΠΡΕΒΕΖΑΣΥΕΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ4
ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣΗΠΕΙΡΟΥΠΡΕΒΕΖΑΣΥΕΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ19
ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣΗΠΕΙΡΟΥΠΡΕΒΕΖΑΣΥΕΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ8
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΕΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ4
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΕΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ4
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΕΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ7
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΕΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΣΚΥΛΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΕΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ14
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΕΕΡΓΟΔΗΓΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ5
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΕΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ3
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΕΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ Α’ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ8
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΕΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ2
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΕΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ9
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΕΗΧΟΛΗΠΤΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΕΚΗΠΟΥΡΩΝ7
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΕΚΛΗΤΗΡΩΝ – ΟΔΗΓΩΝ Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ2
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΕΜΑΓΕΙΡΩΝ3
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΕΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΕΜΟΥΣΙΚΗΣ3
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΕΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ2
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΕΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ13
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΕΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ+Ε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ή ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Δ + Ε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ2
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΕΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ5
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ1
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΕΣΙΔΕΡΑΔΩΝ – ΑΛΟΥΜΙΝΑΔΩΝ4
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΕΤΕΧΝΙΤΩΝ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ5
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΕΤΕΧΝΙΤΩΝ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ22
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΕΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ7
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΕΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ1
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΕΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ2
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΠΕΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ9
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΠΕΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ2
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΠΕΓΕΩΠΟΝΩΝ2
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΠΕΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ24
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΠΕΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ1
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΠΕΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΠΕΘΕΑΤΡΟΛΟΓΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΠΕΙΣΤΟΡΙΑΣ – ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ2
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΠΕΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΤΕΧΝΗΣ1
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΠΕΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ7
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΠΕΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ2
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΠΕΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ2
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΠΕΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ2
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΠΕΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ2
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΠΕΜΟΥΣΙΚΩΝ2
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΠΕΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ2
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΠΕΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ1
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΠΕΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΟΙ1
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΠΕΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΠΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ10
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΠΕΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ8
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΠΕΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ4
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΠΕΧΗΜΙΚΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΠΕΨΥΧΟΛΟΓΩΝ5
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΠΕ/ΤΕΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ8
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΤΕΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΤΕΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ5
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΤΕΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ5
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΤΕΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ2
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΤΕΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΤΕΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΤΕΗΧΟΛΗΠΤΩΝ3
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΤΕΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ4
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΤΕΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ2
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΤΕΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ6
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΤΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ1
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΤΕΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΤΕΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ2
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΤΕΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ1
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΤΕΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ4
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΥΕΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ5
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΥΕΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ6
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΥΕΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ95
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΥΕΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ19
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΥΕΒΟΗΘΟΙ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΩΝ2
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΥΕΒΟΗΘΩΝ ΑΣΦΑΛΤΡΟΣΤΩΣΕΩΝ4
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΥΕΒΟΗΘΩΝ ΕΠΙΣΤΑΤΩΝ3
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΥΕΒΟΗΘΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΥΕΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ9
ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΕΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ1
ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΕΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΕΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ Α’ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ2
ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΕΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΕΚΛΗΤΗΡΩΝ – ΟΔΗΓΩΝ Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ1
ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΕΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΕΟΔΗΓΩΝ Γ’ ή Δ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ2
ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΕΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ1
ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΕΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ+Ε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ή ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Δ + Ε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ1
ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΕΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΕΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ2
ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΠΕΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ2
ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΠΕΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΠΕΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΠΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ2
ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΠΕΨΥΧΟΛΟΓΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΠΕ/ΤΕΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ2
ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΤΕΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΤΕΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΤΕΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ1
ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΤΕΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ1
ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΤΕΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΤΕΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ1
ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΤΕΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΥΕΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΥΕΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΥΕΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΥΕΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΥΕΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ3
ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΥΕΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ2
ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΥΕΒΟΗΘΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΥΕΒΟΗΘΩΝ ΜΑΓΕΙΡΩΝ2
ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΥΕΒΟΗΘΩΝ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΥΕΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ2
ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΕΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ3
ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΕΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΕΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ Α’ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ3
ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΕΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΕΚΛΗΤΗΡΩΝ – ΟΔΗΓΩΝ Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ1
ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΕΜΑΓΕΙΡΩΝ2
ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΕΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΕΟΔΗΓΩΝ Γ’ ή Δ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ1
ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΕΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ1
ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΕΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ+Ε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ή ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Δ + Ε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ1
ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΕΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Δ+Ε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ1
ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΕΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ2
ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΕΦΩΤΟΓΡΑΦΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΠΕΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ1
ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΠΕΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ1
ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΠΕΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΠΕΜΟΥΣΙΚΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΠΕΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΠΕΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ3
ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΠΕΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ3
ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΠΕΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΤΕΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ4
ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΤΕΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ1
ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΤΕΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ2
ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΤΕΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ1
ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΤΕΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ3
ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΤΕΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΥΕΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΥΕΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ2
ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΥΕΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΥΕΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ2
ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΥΕΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ5
ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΥΕΒΟΗΘΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ2
ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΥΕΕΡΓΑΤΕΣ ΥΛΟΤΟΜΟΙΑΣ1
ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΥΕΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ4
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΕΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ2
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΕΕΡΓΟΔΗΓΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΕΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ Α’ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ1
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΕΟΔΗΓΩΝ Γ’ ή Δ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ1
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΕΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ2
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΠΕΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΠΕΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΠΕΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ1
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΠΕΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΠΕΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ1
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΠΕΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ1
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΠΕΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΠΕΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ2
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΤΕΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ2
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΤΕΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΤΕΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ2
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΥΕΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ8
ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΕΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΕΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ3
ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΕΞΕΝΑΓΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΕΟΔΗΓΩΝ Γ’ ή Δ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ3
ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΕΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ1
ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΕΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ2
ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ1
ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΕΣΥΝΟΔΟΙ ΒΟΥΝΟΥ1
ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΕΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΠΕΔΑΣΟΛΟΓΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΠΕΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ1
ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΠΕΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ1
ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΠΕΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΠΕΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ1
ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΠΕΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ3
ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΠΕ/ΤΕΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΤΕΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ1
ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΤΕΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ1
ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΤΕΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΤΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ1
ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΤΕΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ1
ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΥΕΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ9
ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΥΕΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ8
ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΥΕΒΟΗΘΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ2
ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΕΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΕΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ2
ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΠΕΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΠΕΔΑΣΟΛΟΓΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΠΕΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ3
ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΠΕΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ2
ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΠΕΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ2
ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΥΕΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ2
ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΥΕΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ4
ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΕΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΕΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ1
ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΕΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΕΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΕΟΔΗΓΩΝ Γ’ ή Δ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ1
ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΕΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ1
ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΕΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ3
ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ1
ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΕΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΕΤΕΧΝΙΤΩΝ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΕΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ2
ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΠΕΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΠΕΙΣΤΟΡΙΑΣ – ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ1
ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΠΕΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ1
ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΠΕΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΠΕΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ1
ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΠΕΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ2
ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΤΕΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ1
ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΤΕΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ1
ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΤΕΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΤΕΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ2
ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΥΕΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ3
ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΥΕΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ2
ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΥΕΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ10
ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΥΕΒΟΗΘΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΥΕΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ3
ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΕΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΕΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ5
ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΕΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ2
ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΕΟΔΗΓΩΝ Γ’ ή Δ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ2
ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΕΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ3
ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΕΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ2
ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΠΕΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ1
ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΠΕΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ2
ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΠΕΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ2
ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΥΕΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ3
ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΥΕΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ4
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (Ε.Κ.Α.Β.)ΕΚΑΒ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)ΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΠΕΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ1
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (Ε.Κ.Α.Β.)ΕΚΑΒ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)ΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΥΕΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ1
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (Ε.Κ.Α.Β.)ΕΚΑΒ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)ΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΥΕΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ2
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΑΡΤΑΣΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΑΡΤΑΣΗΠΕΙΡΟΥΑΡΤΑΣΔΕΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ4
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΑΡΤΑΣΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΑΡΤΑΣΗΠΕΙΡΟΥΑΡΤΑΣΔΕΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ4
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΑΡΤΑΣΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΑΡΤΑΣΗΠΕΙΡΟΥΑΡΤΑΣΔΕΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ Α’ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ2
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΑΡΤΑΣΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΑΡΤΑΣΗΠΕΙΡΟΥΑΡΤΑΣΔΕΚΗΠΟΥΡΩΝ4
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΑΡΤΑΣΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΑΡΤΑΣΗΠΕΙΡΟΥΑΡΤΑΣΔΕΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ ΠΙΣΙΝΑΣ1
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΑΡΤΑΣΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΑΡΤΑΣΗΠΕΙΡΟΥΑΡΤΑΣΔΕΟΔΗΓΩΝ Γ’ ή Δ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ3
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΑΡΤΑΣΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΑΡΤΑΣΗΠΕΙΡΟΥΑΡΤΑΣΔΕΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ2
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΑΡΤΑΣΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΑΡΤΑΣΗΠΕΙΡΟΥΑΡΤΑΣΔΕΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ4
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΑΡΤΑΣΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΑΡΤΑΣΗΠΕΙΡΟΥΑΡΤΑΣΔΕΣΙΔΕΡΑΔΩΝ – ΑΛΟΥΜΙΝΑΔΩΝ2
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΑΡΤΑΣΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΑΡΤΑΣΗΠΕΙΡΟΥΑΡΤΑΣΔΕΤΕΧΝΙΤΩΝ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ4
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΑΡΤΑΣΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΑΡΤΑΣΗΠΕΙΡΟΥΑΡΤΑΣΔΕΤΕΧΝΙΤΩΝ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΑΡΤΑΣΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΑΡΤΑΣΗΠΕΙΡΟΥΑΡΤΑΣΔΕΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ4
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΑΡΤΑΣΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΑΡΤΑΣΗΠΕΙΡΟΥΑΡΤΑΣΔΕΨΥΚΤΙΚΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΑΡΤΑΣΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΑΡΤΑΣΗΠΕΙΡΟΥΑΡΤΑΣΠΕΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ1
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΑΡΤΑΣΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΑΡΤΑΣΗΠΕΙΡΟΥΑΡΤΑΣΠΕΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ1
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΑΡΤΑΣΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΑΡΤΑΣΗΠΕΙΡΟΥΑΡΤΑΣΠΕΔΑΣΚΑΛΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ1
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΑΡΤΑΣΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΑΡΤΑΣΗΠΕΙΡΟΥΑΡΤΑΣΠΕΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ1
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΑΡΤΑΣΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΑΡΤΑΣΗΠΕΙΡΟΥΑΡΤΑΣΠΕΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ1
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΑΡΤΑΣΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΑΡΤΑΣΗΠΕΙΡΟΥΑΡΤΑΣΠΕΙΣΤΟΡΙΑΣ – ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ1
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΑΡΤΑΣΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΑΡΤΑΣΗΠΕΙΡΟΥΑΡΤΑΣΠΕΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ1
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΑΡΤΑΣΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΑΡΤΑΣΗΠΕΙΡΟΥΑΡΤΑΣΠΕΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΑΡΤΑΣΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΑΡΤΑΣΗΠΕΙΡΟΥΑΡΤΑΣΠΕΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ2
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΑΡΤΑΣΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΑΡΤΑΣΗΠΕΙΡΟΥΑΡΤΑΣΤΕΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΑΡΤΑΣΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΑΡΤΑΣΗΠΕΙΡΟΥΑΡΤΑΣΤΕΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ2
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΑΡΤΑΣΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΑΡΤΑΣΗΠΕΙΡΟΥΑΡΤΑΣΤΕΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ1
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΑΡΤΑΣΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΑΡΤΑΣΗΠΕΙΡΟΥΑΡΤΑΣΤΕΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ2
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΑΡΤΑΣΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΑΡΤΑΣΗΠΕΙΡΟΥΑΡΤΑΣΤΕΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ1
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΑΡΤΑΣΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΑΡΤΑΣΗΠΕΙΡΟΥΑΡΤΑΣΤΕΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΑΡΤΑΣΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΑΡΤΑΣΗΠΕΙΡΟΥΑΡΤΑΣΤΕΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΑΡΤΑΣΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΑΡΤΑΣΗΠΕΙΡΟΥΑΡΤΑΣΤΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ2
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΑΡΤΑΣΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΑΡΤΑΣΗΠΕΙΡΟΥΑΡΤΑΣΤΕΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ4
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΑΡΤΑΣΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΑΡΤΑΣΗΠΕΙΡΟΥΑΡΤΑΣΤΕΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΑΡΤΑΣΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΑΡΤΑΣΗΠΕΙΡΟΥΑΡΤΑΣΤΕΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ1
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΑΡΤΑΣΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΑΡΤΑΣΗΠΕΙΡΟΥΑΡΤΑΣΥΕΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ4
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΑΡΤΑΣΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΑΡΤΑΣΗΠΕΙΡΟΥΑΡΤΑΣΥΕΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ3
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΑΡΤΑΣΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΑΡΤΑΣΗΠΕΙΡΟΥΑΡΤΑΣΥΕΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ6
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΑΡΤΑΣΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΑΡΤΑΣΗΠΕΙΡΟΥΑΡΤΑΣΥΕΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ18
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΑΡΤΑΣΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΑΡΤΑΣΗΠΕΙΡΟΥΑΡΤΑΣΥΕΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ19
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΑΡΤΑΣΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΑΡΤΑΣΗΠΕΙΡΟΥΑΡΤΑΣΥΕΒΟΗΘΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ4
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΑΡΤΑΣΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΑΡΤΑΣΗΠΕΙΡΟΥΑΡΤΑΣΥΕΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ7
ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ ΑΡΤΑΣΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ ΑΡΤΑΣΗΠΕΙΡΟΥΑΡΤΑΣΔΕΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ Α’ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ2
ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ ΑΡΤΑΣΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ ΑΡΤΑΣΗΠΕΙΡΟΥΑΡΤΑΣΔΕΜΑΓΕΙΡΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ ΑΡΤΑΣΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ ΑΡΤΑΣΗΠΕΙΡΟΥΑΡΤΑΣΔΕΟΔΗΓΩΝ Γ’ ή Δ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ3
ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ ΑΡΤΑΣΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ ΑΡΤΑΣΗΠΕΙΡΟΥΑΡΤΑΣΔΕΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ2
ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ ΑΡΤΑΣΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ ΑΡΤΑΣΗΠΕΙΡΟΥΑΡΤΑΣΔΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ1
ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ ΑΡΤΑΣΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ ΑΡΤΑΣΗΠΕΙΡΟΥΑΡΤΑΣΔΕΤΕΧΝΙΤΩΝ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ2
ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ ΑΡΤΑΣΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ ΑΡΤΑΣΗΠΕΙΡΟΥΑΡΤΑΣΔΕΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ ΑΡΤΑΣΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ ΑΡΤΑΣΗΠΕΙΡΟΥΑΡΤΑΣΠΕΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ ΑΡΤΑΣΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ ΑΡΤΑΣΗΠΕΙΡΟΥΑΡΤΑΣΠΕΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ1
ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ ΑΡΤΑΣΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ ΑΡΤΑΣΗΠΕΙΡΟΥΑΡΤΑΣΠΕΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ ΑΡΤΑΣΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ ΑΡΤΑΣΗΠΕΙΡΟΥΑΡΤΑΣΠΕΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ ΑΡΤΑΣΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ ΑΡΤΑΣΗΠΕΙΡΟΥΑΡΤΑΣΠΕΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ1
ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ ΑΡΤΑΣΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ ΑΡΤΑΣΗΠΕΙΡΟΥΑΡΤΑΣΤΕΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ2
ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ ΑΡΤΑΣΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ ΑΡΤΑΣΗΠΕΙΡΟΥΑΡΤΑΣΤΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ1
ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ ΑΡΤΑΣΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ ΑΡΤΑΣΗΠΕΙΡΟΥΑΡΤΑΣΤΕΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ ΑΡΤΑΣΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ ΑΡΤΑΣΗΠΕΙΡΟΥΑΡΤΑΣΥΕΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ ΑΡΤΑΣΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ ΑΡΤΑΣΗΠΕΙΡΟΥΑΡΤΑΣΥΕΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ ΑΡΤΑΣΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ ΑΡΤΑΣΗΠΕΙΡΟΥΑΡΤΑΣΥΕΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ ΑΡΤΑΣΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ ΑΡΤΑΣΗΠΕΙΡΟΥΑΡΤΑΣΥΕΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ5
ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ ΑΡΤΑΣΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ ΑΡΤΑΣΗΠΕΙΡΟΥΑΡΤΑΣΥΕΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ6
ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ ΑΡΤΑΣΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ ΑΡΤΑΣΗΠΕΙΡΟΥΑΡΤΑΣΥΕΒΟΗΘΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ3
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ( Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)ΠΕ.ΔΙ. Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ΑΡΤΑΣΗΠΕΙΡΟΥΑΡΤΑΣΠΕΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ1
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ( Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)ΠΕ.ΔΙ. Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΗΠΕΙΡΟΥΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΠΕΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ1
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ( Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)ΠΕ.ΔΙ. Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΠΕΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ1
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ( Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)ΠΕ.ΔΙ. Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ΠΡΕΒΕΖΑΣΗΠΕΙΡΟΥΠΡΕΒΕΖΑΣΠΕΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ1
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ,ΜΟΝΑΔΑ ΦΙΛΙΑΤΩΝΗΠΕΙΡΟΥΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΔΕΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ6
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΜΕΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ, ΜΟΝΑΔΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣΗΠΕΙΡΟΥΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΔΕΜΑΓΕΙΡΩΝ2
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ,ΜΟΝΑΔΑ ΦΙΛΙΑΤΩΝΗΠΕΙΡΟΥΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΔΕΜΑΓΕΙΡΩΝ1
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ,ΜΟΝΑΔΑ ΦΙΛΙΑΤΩΝΗΠΕΙΡΟΥΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΔΕΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ1
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΜΕΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ, ΜΟΝΑΔΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣΗΠΕΙΡΟΥΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΔΕΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ5
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΜΕΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ, ΜΟΝΑΔΑ ΦΙΛΙΑΤΩΝΗΠΕΙΡΟΥΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΔΕΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ3
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ,ΜΟΝΑΔΑ ΦΙΛΙΑΤΩΝΗΠΕΙΡΟΥΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΠΕΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ1
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ,ΜΟΝΑΔΑ ΦΙΛΙΑΤΩΝΗΠΕΙΡΟΥΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΠΕΨΥΧΟΛΟΓΩΝ1
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΜΕΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ, ΜΟΝΑΔΑ ΦΙΛΙΑΤΩΝΗΠΕΙΡΟΥΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΠΕ/ΤΕΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ1
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ,ΜΟΝΑΔΑ ΦΙΛΙΑΤΩΝΗΠΕΙΡΟΥΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΠΕ/ΤΕΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ1
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΜΕΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ, ΜΟΝΑΔΑ ΦΙΛΙΑΤΩΝΗΠΕΙΡΟΥΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΤΕΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ1
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΜΕΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ, ΜΟΝΑΔΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣΗΠΕΙΡΟΥΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΥΕΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ5
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΜΕΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ, ΜΟΝΑΔΑ ΦΙΛΙΑΤΩΝΗΠΕΙΡΟΥΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΥΕΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ4
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΜΕΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ, ΜΟΝΑΔΑ ΦΙΛΙΑΤΩΝΗΠΕΙΡΟΥΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΥΕΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ2
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ,ΜΟΝΑΔΑ ΦΙΛΙΑΤΩΝΗΠΕΙΡΟΥΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΥΕΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ1
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΜΕΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ, ΜΟΝΑΔΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣΗΠΕΙΡΟΥΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΥΕΒΟΗΘΩΝ ΜΑΓΕΙΡΩΝ3
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ,ΜΟΝΑΔΑ ΦΙΛΙΑΤΩΝΗΠΕΙΡΟΥΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΥΕΒΟΗΘΩΝ ΜΑΓΕΙΡΩΝ2
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΜΕΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ, ΜΟΝΑΔΑ ΦΙΛΙΑΤΩΝΗΠΕΙΡΟΥΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΥΕΒΟΗΘΩΝ ΜΑΓΕΙΡΩΝ1
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΜΟΝΑΔΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΕΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ1
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΜΕΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ” Ο ΝΕΟΜΑΡΤΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ”ΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΕΜΑΓΕΙΡΩΝ2
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΜΕΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ” Ο ΝΕΟΜΑΡΤΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ”ΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΕΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ10
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΜΟΝΑΔΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΠΕΨΥΧΟΛΟΓΩΝ1
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΜΟΝΑΔΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΠΕ/ΤΕΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ1
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΜΕΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ” Ο ΝΕΟΜΑΡΤΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ”ΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΤΕΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ2
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΜΕΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ” Ο ΝΕΟΜΑΡΤΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ”ΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΥΕΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ2
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΜΟΝΑΔΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΥΕΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ1
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΜΕΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ” Ο ΝΕΟΜΑΡΤΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ”ΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΥΕΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ2
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΜΕΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ” Ο ΝΕΟΜΑΡΤΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ”ΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΥΕΒΟΗΘΩΝ ΜΑΓΕΙΡΩΝ2
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΜΟΝΑΔΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΥΕΒΟΗΘΩΝ ΜΑΓΕΙΡΩΝ1
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΜΕΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ” Ο ΝΕΟΜΑΡΤΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ”ΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΥΕΒΟΗΘΩΝ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ4
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ (Ο.ΚΑ.ΝΑ.)ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣΗΠΕΙΡΟΥΠΡΕΒΕΖΑΣΤΕΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ1
ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ / ΝΠΔΔ / ΓΓΑΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΕΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ Α’ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ1
ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ / ΝΠΔΔ / ΓΓΑΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΕΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ1
ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ / ΝΠΔΔ / ΓΓΑΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΕΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ1
ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ / ΝΠΔΔ / ΓΓΑΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΠΕΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ1
ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ / ΝΠΔΔ / ΓΓΑΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΠΕΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ1
ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ / ΝΠΔΔ / ΓΓΑΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΠΕΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ2
ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ / ΝΠΔΔ / ΓΓΑΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΤΕΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ1
ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ / ΝΠΔΔ / ΓΓΑΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΥΕΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ3
ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ / ΝΠΔΔ / ΓΓΑΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΥΕΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ2
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣΗΠΕΙΡΟΥΑΡΤΑΣΔΕΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ12
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣΗΠΕΙΡΟΥΑΡΤΑΣΔΕΚΗΠΟΥΡΩΝ2
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣΗΠΕΙΡΟΥΑΡΤΑΣΔΕΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ+Ε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ή ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Δ + Ε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ5
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣΗΠΕΙΡΟΥΑΡΤΑΣΠΕΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ6
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣΗΠΕΙΡΟΥΑΡΤΑΣΠΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ5
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣΗΠΕΙΡΟΥΑΡΤΑΣΠΕ/ΤΕΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ2
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣΗΠΕΙΡΟΥΑΡΤΑΣΤΕΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣΗΠΕΙΡΟΥΑΡΤΑΣΤΕΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ5
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣΗΠΕΙΡΟΥΑΡΤΑΣΤΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ5
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣΗΠΕΙΡΟΥΑΡΤΑΣΥΕΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ26
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣΗΠΕΙΡΟΥΑΡΤΑΣΥΕΒΟΗΘΩΝ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΩΝ1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΗΠΕΙΡΟΥΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΔΕΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ12
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΗΠΕΙΡΟΥΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΔΕΚΗΠΟΥΡΩΝ2
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΗΠΕΙΡΟΥΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΔΕΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ+Ε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ή ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Δ + Ε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ5
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΗΠΕΙΡΟΥΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΠΕΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ6
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΗΠΕΙΡΟΥΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΠΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ5
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΗΠΕΙΡΟΥΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΠΕ/ΤΕΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ2
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΗΠΕΙΡΟΥΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΤΕΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΗΠΕΙΡΟΥΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΤΕΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ5
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΗΠΕΙΡΟΥΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΤΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ5
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΗΠΕΙΡΟΥΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΥΕΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ26
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΗΠΕΙΡΟΥΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΥΕΒΟΗΘΩΝ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΩΝ1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΕΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ19
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΕΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ2
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΕΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ+Ε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ή ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Δ + Ε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ20
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ2
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΠΕΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ2
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΠΕΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ5
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΠΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ6
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΠΕΨΥΧΟΛΟΓΩΝ2
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΠΕ/ΤΕΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ3
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΤΕΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ6
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΤΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ2
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΥΕΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ2
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΥΕΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ2
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΥΕΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ26
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΥΕΒΟΗΘΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ2
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣΗΠΕΙΡΟΥΠΡΕΒΕΖΑΣΔΕΑΠΟΘΗΚΑΡΙΩΝ1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣΗΠΕΙΡΟΥΠΡΕΒΕΖΑΣΔΕΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ12
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣΗΠΕΙΡΟΥΠΡΕΒΕΖΑΣΔΕΚΗΠΟΥΡΩΝ2
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣΗΠΕΙΡΟΥΠΡΕΒΕΖΑΣΔΕΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ+Ε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ή ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Δ + Ε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ5
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣΗΠΕΙΡΟΥΠΡΕΒΕΖΑΣΠΕΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ6
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣΗΠΕΙΡΟΥΠΡΕΒΕΖΑΣΠΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ5
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣΗΠΕΙΡΟΥΠΡΕΒΕΖΑΣΠΕ/ΤΕΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ2
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣΗΠΕΙΡΟΥΠΡΕΒΕΖΑΣΤΕΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣΗΠΕΙΡΟΥΠΡΕΒΕΖΑΣΤΕΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ5
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣΗΠΕΙΡΟΥΠΡΕΒΕΖΑΣΤΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ5
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣΗΠΕΙΡΟΥΠΡΕΒΕΖΑΣΥΕΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ26

Πηγή aftodioikisi.gr

Για να μην χάνετε τις σημαντικότερες ειδήσεις, καθημερινά θα σας στέλνουμε στο email σας τις αναρτήσεις της ημέρας. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε για την ενημέρωση σας!
Holler Box
Αρέσει σε %d bloggers: