Ήπειρος: Επιδοτούμενη πρόσληψη πτυχιούχων ανέργων

Το Επιμελητηριο Θεσπρωτίας ενημερώνει ότι στις 07 Ιανουαρίου ξεκίνησε η υποβολή προτάσεων από συγκεκριμένους κλάδους επιχειρήσεων για την επιδοτούμενη
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ανέργων Πτυχιούχων ΑΕΙ ή ΤΕΙ.

Στο κείμενο της πρόσκλησης που ακολουθεί, μπορείτε να αναζητήσετε περισσότερες πληροφορίες για τους δικαιούχους του προγράμματος,
επιχειρήσεις κι ανέργους.

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ήπειρος 2014-2020 επιχορηγεί τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, σε επιχειρήσεις της Περιφέρειας Ηπείρου,
επενδύοντας σε ανθρώπινο δυναμικό υψηλών προσόντων πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών
και διδακτορικού.

Η δράση δημιουργεί προοπτικές ανάπτυξης νέων θέσεων απασχόλησης στους παραγωγικούς τομείς της Περιφέρειας, περιορίζοντας έτσι το
φαινόμενο της διαρροής επιστημονικού προσωπικού.

Συγκεκριμένα αφορά στην ενίσχυση των ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στους τέσσερις τομείς προτεραιότητας της Περιφερειακής
Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης :

– αγροδιατροφής (για προϊόντα που δεν εμπίπτουν στο Παράρτημα I της ΣΛΕΕ)
– βιομηχανίας της εμπειρίας (τουρισμός, πολιτισμός, δημιουργική βιομηχανία)
– παροχής υπηρεσιών ΤΠΕ
– υγείας/ευεξίας

Η υποβολή προτάσεων από τις επιχειρήσεις έχει ξεκινήσει από 07.01.2020 και θα διαρκέσει έως στις 30.06.2020.

Αρμόδιος φορέας πληροφόρησης είναι η ΕΥΔ Ε.Π Ήπειρος 2014-2020 στην ιστοσελίδα της οποίας www.peproe.gr είναι αναρτημένη η
αναλυτική πρόσκληση ενώ για γενικές πληροφορίες για την πρόσκληση μπορείτε να απευθυνθείτε και στο Επιμελητήριο Θεσπρωτίας.

Για να μην χάνετε τις σημαντικότερες ειδήσεις, καθημερινά θα σας στέλνουμε στο email σας τις αναρτήσεις της ημέρας. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε για την ενημέρωση σας!
Holler Box