Έργα ανάπλασης στον δήμο Φιλιατών

ΈΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΔΕ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ, ΜΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 207.000,00 € (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ 24%)

Αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή έργων ανάπλασης στη Δ.Ε. Φιλιατών του Δήμου Φιλιατών και συγκεκριμένα η κατασκευή πεζοδρομίων στην πόλη των Φιλιατών και η διαμόρφωση εισόδου της Κοινότητας Πλαισίου.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 12/5/2022

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: «ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ»

Το έργο χρηματοδοτείται από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ