Ακολουθήστε μας στο VIBER για να λαμβάνετε σε πραγματικό χρόνο τις αναρτήσεις μας.

https://invite.viber.com/?g2=AQAhvsW7isOUdlCEkVCqv7YorRka1dt%2FMmmYsdlj%2BHNRIl0RiuqqmD4CiLD5s2SY

Όποτε θέλετε μπορείτε να αποχωρίσετε (αν και δεν το θέλουμε).

Έναρξη του ΣΜΑ Βασιλικού -Δήλωση Παναγιώτη Νταή

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΜΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ 

Από τη Δεύτερα 8 Ιανουαρίου 2024, ξεκίνησε η κανονική λειτουργία του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) στο Βασιλικό, ο οποίος εξυπηρετεί τις ανάγκες των Δήμων Ηγουμενίτσας, Σουλίου, Φιλιατών και Πάργας. Ο Σταθμός Μεταφόρτωσης λειτουργεί υπό την ευθύνη του διαδημοτικού Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΔΣΑ) στον οποίο συμμετέχουν υποχρεωτικά όλοι οι πρωτοβάθμιοι Ο.Τ.Α. της Περιφέρειας Ηπείρου.

Με την οριστική λειτουργία του ΣΜΑ συντελείται ένα αποφασιστικό βήμα για τον εξορθολογισμό του συστήματος διαχείρισης απορριμμάτων στην Περιφέρεια Ηπείρου, αφού πλέον υπάρχει και λειτουργεί πραγματικά το δεύτερο βήμα της αναγκαίας αλυσίδας, το οποίο παρεμβάλλεται ουσιαστικά, μεταξύ της διαδικασίας αποκομιδής και της Μονάδας Επεξεργασίας, που είναι εγκατεστημένη στην περιοχή των Ιωαννίνων.  Με τον τρόπο αυτό και με τις κατάλληλες ενέργειες μπορεί να μειωθεί σημαντικά το κόστος μεταφοράς των απορριμμάτων, αλλά και να αξιοποιηθεί πιο αποτελεσματικά ο χρόνος εργασίας των στελεχών της υπηρεσίας καθαριότητας, ώστε να διασφαλιστεί η παρουσία συνεργείων και απορριμματοφόρων οχημάτων για περισσότερες ώρες, σε όλες τις περιοχές του Δήμου και ιδιαίτερα στα σημεία όπου εντοπίζεται η μεγαλύτερη συγκέντρωση απορριμμάτων. 

Η λειτουργία όλων των ΣΜΑ αποτελεί μια μεγάλη επιτυχία αλλά και πρόκληση για την πρωτοβάθμια Τ.Α., η οποία καλείται να διαχειριστεί αποτελεσματικά μια από τις πλέον σημαντικές τοπικές υποθέσεις. Για το λόγο αυτό συγχαίρουμε τον ΑΣΔΣΑ Ηπείρου (απερχόμενο Δ.Σ. και εργαζομένους) γιατί επέτυχαν το επιθυμητό αποτέλεσμα, κάτω από αντίξοες συνθήκες, αλλά και τους Ο.Τ.Α. που στήριξαν την προσπάθεια αυτή.  

Ο Δήμαρχος
Παναγιώτης Β. Νταής