Έλλειψη πόσιμου νερού στον δήμο Σουλίου

Ανακοίνωση δήμου Σουλίου

Παρακαλούνται οι κάτοικοι του Δήμου Σουλίου να περιορίσουν την κατανάλωση του πόσιμου νερού μόνο για οικιακή χρήση και όχι για αρδευτικές και άλλες ανάγκες. Λόγω της παρατεταμένης ανομβρίας και της υπερκατανάλωσης, υπάρχει έλλειψη νερού.
Στους παραβάτες θα επιβάλλεται πρόστιμο (Απόφαση 254/2011 του Δ.Σ.
Άρθρο 2. Παρ:5 του Κανονισμού Ύδρευσης του Δήμου Σουλίου).