Ηγουμενίτσα: Έγινε η ενημέρωση για την δημιουργία του Κοι.Σ.Π.Ε.

Δημιουργείται Κοι.Σ.Π.Ε. Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας και έγινε μια πρώτη συνάντηση χθες στο ΚΨΥ Ηγουμενίτσας στην οποία έκανε την ενημέρωση ο πρόεδρος της προσωρινής διοίκησης Αποστόλης Εξάρχου.
Δείτε αποσπάσματα από την παρουσίαση

Τι είναι οι Κοι.Σ.Π.Ε.
Οι Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης είναι Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, με περιορισμένη ευθύνη των μελών τους που θεσπίσθηκαν με τον Ν.2716/99 του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την «Ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών ψυχικής υγείας». Οι ΚοιΣΠΕ είναι μια ιδιαίτερη μορφή συνεταιρισμού αφού παράλληλα είναι παραγωγικές και εμπορικές μονάδες αλλά και Μονάδες Ψυχικής Υγείας, η ανάπτυξη και η εποπτεία των οποίων ανήκει στο Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και ασκείται από τη Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας. Σε κάθε Τομέα Ψυχικής Υγείας (Το.Ψ.Υ.) μπορεί να ιδρυθεί μόνο ένας ΚοιΣΠΕ.

Σε τι στοχεύουν

Βασικός στόχος τους είναι η κοινωνικοοικονομική ενσωμάτωση και η επαγγελματική ένταξη των ατόμων με σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα, συμβάλλοντας στη θεραπεία τους και στην κατά το δυνατόν οικονομική τους αυτάρκεια. Στο πλαίσιο του στόχου για επαγγελματική ένταξη των ατόμων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα έχουν και εμπορική ιδιότητα και αναπτύσσουν οποιαδήποτε οικονομική δραστηριότητα (αγροτική, κτηνοτροφική, μελισσοκομική, αλιευτική, δασική, βιομηχανική, βιοτεχνική, ξενοδοχειακή, εμπορική, παροχής υπηρεσιών, κοινωνικής ανάπτυξης). Αυτό σημαίνει ότι ένας ΚοιΣΠΕ μπορεί να αποτελέσει ένα μικτό σύστημα διαφορετικών οικονομικών ή και άλλων δραστηριοτήτων, το οποίο να περιλαμβάνει διαφορετικές επιμέρους μονάδες.

Για να μην χάνετε τις σημαντικότερες ειδήσεις, καθημερινά θα σας στέλνουμε στο email σας τις αναρτήσεις της ημέρας. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε για την ενημέρωση σας!
Holler Box