Άσκηση λεκτικής βίας στην ΠΕ Θεσπρωτίας

Σύλλογος υπαλλήλων ΠΕ Θεσπρωτίας – Δελτίο τύπου

Ακολουθήστε μας στο VIBER για να λαμβάνετε σε πραγματικό χρόνο τις αναρτήσεις μας.

https://invite.viber.com/?g2=AQAhvsW7isOUdlCEkVCqv7YorRka1dt%2FMmmYsdlj%2BHNRIl0RiuqqmD4CiLD5s2SY

Όποτε θέλετε μπορείτε να αποχωρίσετε (αν και δεν το θέλουμε).

Καταγγελία για άσκηση λεκτικής βίας κατά συναδέλφου εν ώρα υπηρεσίας.

Με αφορμή πρόσφατο περιστατικό μεταξύ πολίτη και συναδέλφου εν ώρα
υπηρεσίας, θα πρέπει να επισημανθεί ότι οι υπάλληλοι ως μέλη της ευρύτερης
κοινωνίας, βιώνουμε και αντιλαμβανόμαστε ανάλογα καθημερινά προβλήματα
όπως η πλειοψηφία των πολιτών. Παρόλα αυτά, δεν θεωρούμε ότι είναι πρέπον,
πολίτες να εκφράζονται με ύβρεις προς υπαλλήλους κατά την άσκηση των
καθηκόντων τους. Τουναντίον, πιστεύουμε ότι ο αμοιβαίος σεβασμός, η υπομονή
και κατανόηση φέρνει καλυτέρα αποτελέσματα για την διεκπεραίωση των
υποθέσεων τους. Θεωρούμε φυσικά ως αυτονόητο ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι
πρέπει να εξυπηρετούν τους πολίτες στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα,
παρέχοντας ταυτόχρονα λύσεις στα θέματα που τους απασχολούν και σχετίζονται
με τα καθήκοντα τους.

Επιπρόσθετα, το συγκεκριμένο περιστατικό, αναδεικνύει την -συνεχιζόμενη-
μείωση του προσωπικού λόγω του χρόνιου περιορισμού (κατ’ ουσία ελάχιστων)

νέων προσλήψεων αλλά και του αυξημένου ρυθμού συνταξιοδοτήσεων. Ως
συνέπεια, οι περισσότερες υπηρεσίες είναι υποστελεχωμένες με αποτέλεσμα να
υπάρχει αυξημένος φόρτος εργασίας ανά υπάλληλο. Να υπογραμμίσουμε εδώ ότι
με συμβάσεις προσωπικού ορισμένου χρόνου, υπαλλήλων χωρίς επαρκή
εκπαίδευση, δεν δίνονται λύσεις στα προβλήματα. Θα πρέπει να γίνουν νέες
προλήψεις μονίμου προσωπικού και, παράλληλα, σωστή κατανομή του
προσωπικού.

Σύλλογος Υπαλλήλων
Περιφερειακής Ενότητας
Θεσπρωτίας