Ακολουθήστε μας στο VIBER για να λαμβάνετε σε πραγματικό χρόνο τις αναρτήσεις μας.

https://invite.viber.com/?g2=AQAhvsW7isOUdlCEkVCqv7YorRka1dt%2FMmmYsdlj%2BHNRIl0RiuqqmD4CiLD5s2SY

Όποτε θέλετε μπορείτε να αποχωρίσετε (αν και δεν το θέλουμε).

Άρθρο: Για μια προοδευτική κοινωνική πολιτική στο δήμο Ηγουμενίτσας

ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΑΣ

Του Παναγιώτη Β. Νταή*

Μία από τις πιο σημαντικές αρμοδιότητες της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι η κοινωνική πολιτική, η πρόνοια – αλληλεγγύη, η εκπαίδευση, η προστασία – υποστήριξη παιδιών, η υγεία. Σε κάθε Δήμο, η κοινωνική πολιτική πρέπει να είναι απόλυτη προτεραιότητα, λαμβάνοντας υπόψη ότι στο πεδίο αυτό αντιμετωπίζονται οι πραγματικές βιοτικές ανάγκες του ανθρώπου.

Τα επόμενα χρόνια αναμένεται μεταφορά επιπρόσθετων αρμοδιοτήτων και πόρων στην τοπική αυτοδιοίκηση στον τομέα της κοινωνικής προστασίας (πρόνοια, υγεία, αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων της οικονομικής κρίσης όπως η ανεργία κ.α.). Συνεπώς, αποτελεί αδήριτη ανάγκη η διασφάλιση των αναγκαίων προϋποθέσεων για την άσκηση αποτελεσματικών προοδευτικών κοινωνικών πολιτικών, που απαντούν στις πραγματικές ανάγκες των δημοτών, με την συνεργασία όλων των αρμόδιων δομών, υπό ενιαίο συντονιστικό κέντρο, ώστε να αποφεύγονται επικαλύψεις. Πως και με ποιες προϋποθέσεις θα γίνει αυτό;

Η 1η προϋπόθεση είναι η μετατροπή του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής της Διεύθυνσης Πρόνοιας, Κοινωνικής Προστασίας, Υγείας, Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς, σε ενιαίο συντονιστικό κέντρο σχεδιασμού και εφαρμογής της δημοτικής κοινωνικής πολιτικής, ώστε να επιτευχθεί η εξειδικευμένη και εξατομικευμένη προσέγγιση των πραγματικών αναγκών των δημοτών. Με τον τρόπο αυτό μεγιστοποιείται το αποτέλεσμα της παρέμβασης, εξυπηρετείται άμεσα και χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες ο δημότης, επιτυγχάνονται οικονομίες κλίμακας με συνεργασίες και συνέργιες και αποφεύγονται επικαλύψεις.

Η 2η προϋπόθεση είναι η εκμετάλλευση των δυνατοτήτων χρηματοδότησης δράσεων από όλα τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, είτε μέσω του Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου, είτε μέσω άλλων τομεακών Ε.Π. του Ε.Σ.Π.Α.

Η 3η προϋπόθεση είναι η αξιοποίηση των δυνατοτήτων θεσμικής συνεργασίας με κρατικές υπηρεσίες, Περιφέρεια, Μητρόπολη, Εκπαιδευτικούς και Επιστημονικούς φορείς, κοινωνικές οργανώσεις, εθελοντές κ.α., μέσω της ευρείας χρήσης του εργαλείου των Προγραμματικών Συμβάσεων, αλλά και άλλων σχετικών συνεργατικών μεθόδων.

Η 4η προϋπόθεση είναι η εντατικοποίηση της προσπάθειας για την εξασφάλιση Χορηγιών – Δωρεών, από κοινωφελή ή ιδιωτικά ιδρύματα και οργανισμούς, καθώς και φυσικά πρόσωπα, που μπορούν να χρηματοδοτήσουν δράσεις κοινωνικής προστασίας ή να δωρίσουν κατάλληλο εξοπλισμό.

Η 5η προϋπόθεση είναι η εφαρμογή ειδικών προγραμμάτων εκπαίδευσης – κατάρτισης προσωπικού, με σύγχρονα οργανογράμματα, περιγραφές καθηκόντων εργασίας, κανονισμούς λειτουργίας κ.α., ώστε να βελτιωθεί η διοικητική και διαχειριστική ικανότητα τόσο των αρμόδιων υπηρεσιών του Δήμου, όσο και του Π.Α.Κ.Π.ΠΟ.

Με αυτές τις προϋποθέσεις μπορεί:

1.Να διασφαλιστεί η συνέχιση της λειτουργίας δομών όπως το «Κοινωνικό Παντοπωλείο», «Κοινωνικό Φαρμακείο» κ.α., προκειμένου να υποστηριχθούν ουσιαστικά οι συμπολίτες μας, που έχουν πληγεί περισσότερο από τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης, είτε μέσω του νέου ΕΣΠΑ ή με ίδιους πόρους του Δήμου και χορηγίες – δωρεές τοπικών επιχειρήσεων.

2.Να λειτουργήσει αποτελεσματικά το Γηροκομείο – Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων, το οποίο ως Ν.Π.Δ.Δ. πρέπει να αξιοποιήσει όλα τα πλεονεκτήματα αυτοτελούς δράσης που του παρέχει η νομοθεσία, ώστε να αναβαθμίσει τις πολύτιμες υπηρεσίες που ήδη παρέχει.

3.Να αναβαθμιστούν οι παρεχόμενες υπηρεσίες του «Κέντρου Πρόληψης της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών «Αριάδνη», καθώς και του «Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης – Κατάρτισης ΑΜΕΑ».

4.Να βελτιωθεί ακόμη περισσότερο η ήδη καλή λειτουργία των Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.) και των Κέντρων Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.).

5.Να συνεχιστεί η αποτελεσματική λειτουργία της δομής «Βοήθεια στο Σπίτι», καθώς και του «Κέντρου Κοινότητας».

6.Να αναβαθμιστούν οι εγκαταστάσεις και να ανανεωθεί ο εξοπλισμός των Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών.

7.Να θεσπιστεί συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσπρωτίας, για την παροχή νομικής υποστήριξης σε ευπαθείς – περιθωριοποιημένες ομάδες (άστεγοι, άποροι, κακοποιημένες γυναίκες, πολύτεκνοι) καθώς και με την Ένωση Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης για τη διοργάνωση κοινωνικών φροντιστηρίων.

Στον όμορο τομέα της εκπαίδευσης, κατάρτισης και δια βίου μάθησης, οι προσπάθειες πρέπει να εστιαστούν:

Α) Στην αναβάθμιση και συντήρηση των υποδομών πρωτοβάθμιας – δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Β) Στη διασφάλιση των απαραίτητων κονδυλίων για  τη μεταφορά των μαθητών από τον τόπο κατοικίας τους στις σχολικές μονάδες και το αντίστροφο, έγκαιρα και με ασφάλεια.

Γ) Στο σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας, ώστε να επιτευχθεί η σύνδεση των προγραμμάτων αυτών με τις ανάγκες της τοπικής οικονομίας.

Τέλος, στον τομέα της υγείας:

  • Πρωταρχικό στόχο αποτελεί η διεκδίκηση από τα αρμόδια υπουργεία της ίδρυσης και λειτουργίας πολυιατρείου στα Σύβοτα, που θα καλύψει τις ανάγκες των κατοίκων και των επισκεπτών της πλέον ανεπτυγμένης τουριστικά περιοχής του Δήμου, ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες.
  • Θεωρείται αναγκαία η κατασκευή ελικοδρομίου στην περιοχή Κάστρο Βίγλιζα, για την κάλυψη των αναγκών επειγουσών αερομεταφορών ασθενών και τραυματιών στις περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης και για το λόγο αυτό πρέπει να ασκηθεί πίεση προς τους συναρμόδιους φορείς για την υλοποίησή του.
  • Προτεραιότητα επίσης, πρέπει να αποτελεί η μέριμνα για τη βελτίωση της πρόσβασης στο Νοσοκομείο Φιλιατών, στα Κέντρα Υγείας και στα Αγροτικά Ιατρεία που λειτουργούν στα γεωγραφικά όρια του Δήμου, με την επισκευή και συντήρηση όλων των οδών αρμοδιότητας του Δήμου, που χρησιμοποιούνται από τους κατοίκους των χωριών και οικισμών, για τη μετακίνηση προς τους προαναφερόμενους προορισμούς.
  • Τέλος, πρέπει να αξιοποιηθούν οι δυνατότητες της τηλεϊατρικής, προκειμένου οι κάτοικοι των πιο απομακρυσμένων οικισμών και χωριών να μπορούν να λαμβάνουν οδηγίες αντιμετώπισης βασικών αναγκών, μέσω της λειτουργίας «Διαδημοτικού Δικτύου Υγείας», στο πλαίσιο του οποίου δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς υγείας, θα συνεργάζονται και θα συντονίζουν τις δράσεις τους για την άμεση και χωρίς γραφειοκρατικές αγκυλώσεις αντιμετώπιση των αναγκών των δημοτών.

*Ο Παναγιώτης Νταής, είναι πολιτικός επιστήμονας με μεταπτυχιακές σπουδές στη Δημόσια Πολιτική, απόφοιτος της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης – Αυτοδιοίκησης, πρώην Ειδικός Σύμβουλος στη Νομαρχία Θεσπρωτίας, με εμπειρία σε θέσεις Προϊσταμένου στα Υπουργεία Εσωτερικών – Πολιτισμού/ Αθλητισμού – Τουρισμού – Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Είναι υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος στο Δήμο Ηγουμενίτσας με το συνδυασμό Ανεξάρτητη Δημοτική Συνεργασία.