Συμμετοχή του δήμου Σουλίου στο Ευρωπαϊκό Σήμα Αριστείας στη Χρηστή Διακυβέρνηση

Συμμετοχή του δήμου Σουλίου στο Ευρωπαϊκό Σήμα Αριστείας στη Χρηστή Διακυβέρνηση Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι ο Δήμος μας συμμετέχει στο Πρόγραμμα «Ευρωπαϊκό

Read more