Προσλήψεις 47 ατόμων στο Δήμο Ιωαννιτών

Προσλήψεις 47 ατόμων στο Δήμο Ιωαννιτών Την συμπληρωματική πρόσληψη προσωπικού για τον προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα έτους 2017, ενέκρινε ομόφωνα στη σημερινή του

Read more

Δήμος Σουλίου: 4 προσλήψεις για αντιπυρική προστασία

Δήμος Σουλίου: 4 προσλήψεις για αντιπυρική προστασία Ο Δήμος Σουλίου, σε συνέχεια της αριθμ. 89/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σουλίου θα προσλάβει με σύμβαση

Read more

16 προσλήψεις στην εφορεία αρχαιοτήτων Πρέβεζας

16 προσλήψεις στην εφορεία αρχαιοτήτων Πρέβεζας ΄ Ανακοίνωση για την πρόσληψη επιστημονικού και εργατοτεχνικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την

Read more

Ηγουμενίτσα: τρεις έκτακτες προσλήψεις

Ηγουμενίτσα: τρεις έκτακτες προσλήψεις ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 4 του

Read more