ΟΛΗΓ: Το μέχρι τώρα πρόγραμμα προσεγγίσεων κρουαζιερόπλοιων για το 2017

ΟΛΗΓ: Το μέχρι τώρα πρόγραμμα προσεγγίσεων κρουαζιερόπλοιων για το 2017   Ο ΟΛΗΓ ανακοίνωσε το πρόγραμμα προσεγγίσεων κρουαζιερόπλοιων στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας.  Τυχών αλλαγές

Read more

ΟΛΗΓ: Σύστημα Οικολογικής διαχείρισης και ελέγχου (EMAS)

ΟΛΗΓ: Σύστημα Οικολογικής διαχείρισης και ελέγχου (EMAS) Mε την με αριθμ. Οικ. 141/3/2-1-2017 Απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΑΔΑ: 733Λ4653Π8-ΒΦ0), εγκρίθηκε η καταχώρηση

Read more

ΟΛΗΓ: Αναβάθμιση των υπηρεσιών ασφάλειας στο λιμάνι

ΟΛΗΓ: Αναβάθμιση των υπηρεσιών ασφάλειας στο λιμάνι H Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. διαθέτει δύο υπόχρεες λιμενικές εγκαταστάσεις οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Π.Δ. 56/2004,

Read more

Η ανακοίνωση του ΟΛΗΓ σχετικά με την χερσαία ζώνη

Η ανακοίνωση του ΟΛΗΓ σχετικά με την χερσαία ζώνη Στα πλαίσια ενός συνόλου δράσεων που πραγματοποιούνται από πλευράς του υπουργείου Ναυτιλίας και συγκεκριμένα της

Read more