Μύθοι και αλήθειες: Νεπάλ

Μύθοι και αλήθειες: Νεπάλ Χώρα της νοτιοκεντρικής Ασίας. Βόρεια συνορεύει με τη λαϊκή δημοκρατίας της Κίνας (Θιβέτ), ανατολικά με το ομόσπονδο ινδικό κράτος του

Read more

Μύθοι & αλήθειες :Σκυλλίας, Πυλαγόροι, ποίηση και λόγος

Μύθοι & αλήθειες :Σκυλλίας, Πυλαγόροι, ποίηση και λόγος @Αξίζει να παρατηρήσουμε ότι τον 5ο π.Χ. αιώνα υπήρχε ένας ικανότατος δύτης ο Σκυλλίας ο Σκιωναίος.

Read more