Ο εορτασμός του Αγίου Βησσαρίωνα, πολιούχου Φιλιππιάδας

Ο εορτασμός του Αγίου Βησσαρίωνα, πολιούχου Φιλιππιάδας Στις 14 και 15 Σεπτεμβρίου ο εορτασμός του Αγίου Βησσαρίωνα, πολιούχου Φιλιππιάδας Στις 14 και 15 Σεπτεμβρίου

Read more

Δήμος Ζηρού: Νέα ρύθμιση οφειλών

Νέα ρύθμιση οφειλών Ο Δήμος Ζηρού, στo πλαίσιo του Νόμου 4483/2017 (ΦΕΚ 107/31-07-2017 τεύχος Α΄) «Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειουργία, τα οικονομικά

Read more