Έγκριση από την περιφέρεια για οδικές υποδομές και αποκατάσταση ζημιών σε αρδευτικά δίκτυα

Έγκριση από την περιφέρεια για οδικές υποδομές και αποκατάσταση ζημιών σε αρδευτικά δίκτυα Τη σύναψη προγραμματικών συμβάσεων με Δήμους και ΤΟΕΒ για την υλοποίηση

Read more

Τριπλή παρουσία της Περιφέρειας Ηπείρου για την προβολή του τουρισμού και των τοπικών προϊόντων

Τριπλή παρουσία της Περιφέρειας Ηπείρου για την προβολή του τουρισμού και των τοπικών προϊόντων Σε υλοποίηση του προγράμματος της Ηπείρου για συνδυασμένη και παράλληλη

Read more