ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ: Ψεκασμός συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς.

Ψεκασμός συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς Στα πλαίσια του προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2017, για την Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας

Read more

Υποβολή προτάσεων για τη «Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις»

Υποβολή προτάσεων για τη «Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» Έργα και υποδομές βελτίωσης της πρόσβασης στη γεωργική γη και τις

Read more