Η απόφαση του ΔΣ δήμου Σουλίου για την εναπόθεση απορριμμάτων στο ΧΥΤΑ Καρβουναρίου

Σε έκτακτη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 6 Αυγούστου στο δήμο Σουλίου το θέμα ήταν η εναπόθεση απορριμμάτων της Λευκάδας στο ΧΥΤΑ Καρβουναρίου. Στη   συνεδρίαση   παρευρέθηκαν  ο βουλευτής Θεσπρωτίας, κ. Γιόγιακας Βασίλειος και ο Δήμαρχος Ηγουμενίτσας και πρόεδρος της ΠΕΔ Ηπείρου, κ. Λώλος Ιωάννης. Το ΔΣ ομόφωνα αποφάσισε:

ΟΧΙ  στην   εναπόθεση   απορριμμάτων   στο   Χ.Υ.Τ.Α   Καρβουναρίου,   από   μη

αδειοδοτημένους  φορείς,   που  δεν   συμπεριλαμβάνονται   στον   Περιφερειακό   Σχεδιασμό

Διαχείρησης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της Περιφέρειας Ηπείρου, γιατί αυτό θα προκαλέσει

επιπρόσθετη περιβαλλοντική επιβάρυνση, θα θέσει σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία και θα


μειώσει ενεργά τον χρόνο εναπόθεσης των απορριμμάτων με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί

πρόβλημα στην διαχείριση στερεών αποβλήτων στο ΧΥΤΑ Καρβουναρίου.

Εκφράζουμε τη δυσαρέσκεια και την αντίθεσή μας στην κοινή απόφαση των Γ.Γ

Αποκεντρωμένων Διοικήσεων δια της μεθόδου του “εντέλλεστε”, με την οποία αγνόησαν

τις αποφάσεις των Αυτοδιοικητικών, ΖΗΤΟΥΜΕ την ανάκλησή της και διερευνούμε τη

νομιμότητα αυτής.

Είμαστε διατεθειμένοι να αντιδράσουμε κυρίως δια της νομικής οδού.

politikoi b00015Την εισήγηση την έκανε η δήμαρχος Σουλίου Σταυρούλα Μπραΐμη Μπότση. Η εισήγηση της δημάρχου ήταν:

«Βρισκόμαστε εδώ σήμερα με τη διαδικασία του κατεπείγοντος  μετά και τη κοινή απόφαση  των :

Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης   Διοίκησης   Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου και

Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου- Δυτικής Μακεδονίας , σχετικά με τη

διάθεση   των   Αστικών   Στερεών   Αποβλήτων   (ΑΣΑ)   του   Δήμου   Λευκάδας,  Περιφέρειας   Ιονίων

Νήσων,    στον   Χ.Υ.Τ.Α   Καρβουναρίου,  καθώς   και   την   ομόφωνη   απόφαση    της   Εκτελεστικής

Επιτροπής  του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων  Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας

Ηπείρου, να μη παραστεί σε διαπραγμάτευση με τον Γ.Γ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για να

διατρανώσουμε την αντίθεσή μας σε οποιαδήποτε επιπλέον επιβάρυνση στο ΧΥΤΑ Καρβουναρίου.

Σας ενημερώνω σχετικά με την πορεία όλου του θέματος:

Στις 28/4/2016 με απόφαση της   Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, παρατείνεται η κήρυξη του

Δήμου Λευκάδας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Στις 16/6/2016 ο Υπουργός Εσωτερικών καλεί σε σύσκεψη τους δημάρχους που έχουν ΧΥΤΑστην Εδαφική τους Περιφέρεια και τους προέδρους των ΦΟΔΣΑ της Ηπείρου, στην οποία ζήτησε

την μεταφορά και εναπόθεση των απορριμμάτων της Λευκάδας στους ΧΥΤΑ της Ηπείρου.

Στις 4/7/2016 το Διοικητικό Συμβούλιο του ΦΟΔΣΑ 2ης Διαχειριστικής Ενότητας με την

αριθμ. 17/2016 ομόφωνη απόφασή του αποφασίζει: “ Δεν κάνει δεκτά τα αιτήματα και δεν αποδέχεται

απορρίμματα   για   εναπόθεση   στο     ΧΥΤΑ     Καρβουναρίου   από   μη   αδειοδοτημένους,   που   δεν

συμπεριλαμβάνονται   στον   Περιφερειακό   Σχεδιασμό   Διαχείρισης   Αποβλήτων   (ΠΕΣΔΑ)   της

Περιφέρειας Ηπείρου,εφόσον τυχόν αποδοχή τους θα υπερφορτώσει το υφιστάμενο κύτταρο και θα

δημιουργηθούν προβλήματα κυρίως υγειονομικού χαρακτήρα. Ο ΧΥΤΑ Καρβουναρίου δεν αντέχει

άλλη   επιβάρυνση,   αφού   η   αύξηση   εναπόθεσης   απορριμμάτων   θα   δημιουργήσει   αυτομάτως

προβλήματα στη διαχείριση των αποβλήτων και τη στράγγισή τους. Τέλος οι κάτοικοι των γύρω

περιοχών, που αποδέχονται ήδη μια οχλούσα κατάσταση, θα εναντιωθούν στο άκουσμα αποδοχής

απορριμμάτων από άλλους φορείς δημιουργώντας κοινωνικές εντάσεις”.

Στις 25 Ιουλίου 2016 ο Δήμος Λευκάδας , σύμφωνα με το αριθμ. Πρωτ. 14531/25-7-2016

έγγραφό του, το οποίο κοινοποιήθηκε και στο Δήμο μας προχωρά στην εξεύρεση χώρου υποδοχής

των απορριμμάτων Δήμου Λευκάδας .

Στις 27/7/2016, σύμφωνα με το αριθμ. 105939/27-07-2016 έγγραφο της Αποκεντρωμένης

Διοίκησης   Πελλοπονήσου,   Δυτικής   Ελλάδος   &   Ιονίου,   μας   διαβιβάστηκε   κοινή   απόφαση   του

Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης   Διοίκησης   Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου και

Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου- Δυτικής Μακεδονίας , σχετικά με τη

διάθεση   των   Αστικών   Στερεών   Αποβλήτων   (ΑΣΑ)   του   Δήμου   Λευκάδας,  Περιφέρειας   Ιονίων

Νήσων,   στον Χ.Υ.Τ.Α Καρβουναρίου.

Στις   1/08/2016   το   Διοικητικό   Συμβούλιο   του   Περιφερειακού   Συνδέσμου   Φορέων

Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Ηπείρου, αποφάσισε να μη αποδεχθεί την μεταφορά

και εναπόθεση των απορριμμάτων του Δήμου Λευκάδας στους ΧΥΤΑ της Ηπείρου.

Μετά την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων

Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Ηπείρου, ο πρόεδρος του Φορέα συναντήθηκε με τον

Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας, κ. Μιχελάκη και

άμεσα συγκλήθηκε έκτακτη Εκτελεστική Επιτροπή, η απόφαση της οποίας έχει ως εξής:

“   Εμμένουμε   στην   αρχική   ομόφωνη   απόφαση   του   Δ.Σ   του   Συνδέσμου   να   μη

διαπραγματευτούμε τη θέση μας για τη μη μεταφορά των απορριμμάτων του Δήμου Λευκάδας στους

ΧΥΤΑ της Ηπείρου. Με την κοινή απόφαση των Γ.Γ Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, ουσιαστικά δια

της  μεθόδου  του  *  εντέλλεστε*,   αγνόησαν  τις  θέσεις  των  Αυτοδιοικητικών   και  του  Φορέα   και

προχώρησαν   μονομερώς   σε   μη   αποδεκτές   ενέργειες.   Συνεπώς   δεν   θα   παραστεί   ο   Φορέας   στη

συνάντηση με τον Γ.Γ, κ. Μιχελάκη, την προσεχή Δευτέρα γιατί τη θεωρούμε προσχηματική και θα

εξαντλήσουμε εάν χρειαστεί όλα τα πολιτικά και νομικά μέσα εναντίον της απόφασης”.

Το θέμα της διαχείρισης απορριμμάτων είναι ιδιαίτερα σοβαρό δεδομένου ότι χρόνια ολόκληρα

κυβερνήσεις και τοπικές κοινωνίες αδυνατούμε να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων.

Η Ήπειρος , ο Δήμος μας, το Καρβουνάρι, μάτωσε και τελικά παρά τα όποια προβλήματα,

στην Ήπειρο λειτουργούν τρεις (3) ΧΥΤΑ.

Ο  ΧΥΤΑ Καρβουναρίου αποδέχεται τα σκουπίδια δύο (2) Διαχειριστικών Ενοτήτων, της 2ης

και της 4ης Διαχειριστικής Ενότητας, λειτουργεί οριακά καλά, καθώς ο όγκος των σκουπιδιών κατά

τους θερινούς μήνες σχεδόν τριπλασιάζεται.

Η  επιπλέον επιβάρυνσή του  θα δημιουργήσει  σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία του και κατά

συνέπεια περιβαλλοντική επιβάρυνση και κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, υπολογίζεται δε ότι σε ένα

χρόνο περίπου, εάν δεχθεί παραπάνω όγκο σκουπιδιών θα έχει υπερκορεσθεί .

Αντιλαμβανόμαστε το πρόβλημα της Λευκάδας, όμως το θέμα της αλληλεγγύης ισχύει και προς

τις δύο κατευθύνσεις. Είναι τουλάχιστον έλλειψη σοβαρότητας, ένας μικρός Δήμος σαν το δικό μας

να πληρώνει ανικανότητα και χρόνιες παθογένειες. Ας σταματήσουν όλοι να αντιμετωπίζουν το θέμα

της διαχείρισης των απορριμμάτων με τη σκέψη να πάνε στην αυλή του γείτονα. Είναι γνωστό ότι μεβάση   την   Ευρωπαϊκή   Νομοθεσία   ισχύει   για   την   εναπόθεση   των   απορριμμάτων   η   αρχή   της

συναίνεσης καθώς και της εγγύτητας. Με την απόφαση που πάρθηκε από τους Γενικούς Γραμματείς

χωρίς την συναίνεση της  Αυτοδιοίκησης  δεν λαμβάνονται υπόψη  οι  αρνήσεις  των Δημοτικών

Αρχών  και των Φορέων, άρα καταστρατηγείται η αρχή της συναίνεσης και προσβάλλεται κατάφωρα ο

θεσμός   της   Αυτοδιοίκησης.   Εξάλλου   οι   ΧΥΤΑ   της   Ηπείρου   δεν   αποτελούν   τις   κοντινότερες

υποδομές διαχείρισης απορριμμάτων στην Λευκάδα, άρα καταστρατηγείται και η αρχή της εγγύτητας.

Είμαστε εδώ να διασφαλίσουμε το μέλλον των παιδιών μας και του Δήμου μας. Τα ημίμετρα, οι

προσωρινές λύσεις και οι αποφάσεις με βάσει πολιτικά κριτήρια, είναι κάτι που μόνο προβλήματα

δημιουργούν . Ας σχεδιάζουμε λοιπόν με σοβαρότητα.

Παρακαλώ το  Συμβούλιο να αποφασίσει ως κάτωθι:

ΟΧΙ  στην   εναπόθεση   απορριμμάτων   στο   Χ.Υ.Τ.Α   Καρβουναρίου,   από   μη

αδειοδοτημένους  φορείς,   που  δεν   συμπεριλαμβάνονται   στον   Περιφερειακό   Σχεδιασμό

Διαχείρησης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της Περιφέρειας Ηπείρου, γιατί αυτό θα προκαλέσει

επιπρόσθετη περιβαλλοντική επιβάρυνση, θα θέσει σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία και θα

μειώσει ενεργά τον χρόνο εναπόθεσης των απορριμμάτων με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί

πρόβλημα στην διαχείριση στερεών αποβλήτων στο ΧΥΤΑ Καρβουναρίου.

Εκφράζουμε   τη   δυσαρέσκεια   και   την   αντίθεσή   μας   στην   κοινή   απόφαση   των   Γ.Γ

Αποκεντρωμένων Διοικήσεων δια της μεθόδου του “εντέλλεστε”, με την οποία αγνόησαν

τις αποφάσεις των Αυτοδιοικητικών, ΖΗΤΟΥΜΕ την ανάκλησή της και διερευνούμε τη

νομιμότητα αυτής.

Είμαστε διατεθειμένοι να αντιδράσουμε κυρίως δια της νομικής οδού.»

Share This:

You May Also Like

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

17
Αρέσει σε %d bloggers: